Past is history, Future is mystery
This moment is a gift
That is why this moment is called present


 

EMMC legger stor vekt på det sosiale.
På disse sidene vil det etter hvert komme
referat fra turer og planlagte aktiviteter.