EMMC er en samling av gutter som håper de aldri blir helt voksne.
Vi har ulik bakgrunn og interesser, men har det til felles at vi liker MC og alt det innebærer.

Hvorfor EMMC? Elle ligger i Drøbak, ca. 2 km sør for sentrum. Flere av oss bor (Frode og Jarle), har bodd (Jan) eller har nær tilknytning til stedet (Odd og Finn). For noen har vel motorsykkel blitt vurdert opp mot andre ting, litt elle-melle blir det da. I tillegg er det litt kuult med en MC-klubb som uttales MC.

Minst en gang i året vil vi samles til felles langtur. Planlegging er viktig. I den forbindelse vil det bli avholdt flere møter med tilhørende mat og drikke. De som ikke vet bedre, kunne finne på å kalle dette for fester.
Web-stedet brukes for kommunikasjon med medlemmer og andre interesserte. Vi vil også legge ut bilder fra turer og andre aktiviteter. Kanskje får du lyst til å bli med?

For kontakt med klubben: Send E-post